info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳

ارتباط با مدیران

نام

واحد

تلفن

ایمیل

1

آقای مهندس امیر علامیر

مدیر عامل

44982122

m_director@dppcco.com

2

آقای مهندس هاشم اشنه در

معاونت مالی

44982123

financial_deputy@dppcco.com

3

آقای مهندس مهدی رامین

مسئول فنی و تضمین کیفیت

44991644

qa@dppcco.com

4

آقای دکتر کیومرث حسینی

طرح و توسعه

داخلی 143

drskhosseini@dppcco.com

5 خانم مهندس لیلا هداوند حسابرسی داخلی داخلی 245

auditor‌@dppcco.com

6

آقای علیرضا خجسته نژاد

واردات

44988341

dppc@dppcco.com

7

آقای مهندس قدیر حیدری

اداری,سرمایه انسانی و HSE 44985055 hcm@dppcco.com , hse@dppcco.com

8

آقای مهندس نادر نصیری

آزمایشگاه کنترل کیفیت

44984946

qc_manager@dppcco.com

9

آقای مهندس آرمان صوفی زاده

تولید API

44984945

api@dppcco.com

10

آقای مهندس محمد ابراهیم اینانلو

تولید پلت

داخلی 208

pellet_dc_manager@dppcco.com

11

 

مدیر مالی 44982125  

12

آقای مهندس مهدی حاتم فیاض

PTRE

داخلی 281

ptre@dppcco.com

13

آقای مهندس مسعود جعفری

برنامه ریزی و انبارها

44988340

planning@dppcco.com

14

آقای مهندس عباس عطایی

بازاریابی و صادرات

44982124

export@dppcco.com

15

آقای مهندس مهدی بیک پور

تدارکات داخلی

44988342

supplies@dppcco.com

16

آقای مهندس غلامرضا غلامی

کارخانه کرمانشاه

0833-4270483

kermanshah_manager@dppcco.com

17

آقای مهندس امیر عباسی

فناوری اطلاعات

داخلی113

abbasi@dppcco.com

18

آقای مهندس محمدحسین نوروز

حراست

44985121

 

19

آقای مهندس ناصر حسن خانی

 فنی و مهندسی

44988344

technical@dppcco.com

20 آقای بابک خلج فروش 44988341  

 

*** برای تماس با مدیرانی که دارای داخلی هستند لطفا با شماره های 44981191 الی 3 تماس حاصل فرمایید ***