info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳

پیام مدیر عامل

مشتـریـان گــرامـی ، بـازدیدکننـدگــان محتـرم

 

 

سپاس خداوند را که توفیق خدمت به جامعه و خصوصا صنعت غرور آفرین دارویی را برای مدیریت و همکاران شرکت شیمی دارویی داروپخش فراهم آورده است. که این امر عبادتی بس بزرگ به درگاه ایزد متعال و یقین است توشه ای بس افتخارآمیز برای ارائه در روز پسین خواهد بود.

این شرکت خود را متعهد می داند تا با تلاشی وافر و مستمر در ارتقاء کیفیت تولیدات خود که بصورت مواد اولیه موثره ، مواد نیمه ساخته و با همراهی در تولید محصولات دارویی مطابق اصول جهانی   (GMP) متضمن آحاد جامعه باشد. کادری مجرب و متخصص انتخاب شده از بهترین ها در این شرکت گرد هم آمده اند تا با ارائه کیفی غرورآفرین امکان صادرات بعضی محصولات را به شرکت های صاحب نام دنیا فراهم آورند.این مهم برگرفته و بهره جسته از دانش های فنی و تکنولوژی نوین جهانی مطابق با استانداردهای بین المللی و فارماکوپه های جهانی می باشد.

شرکت شیمی دارویی داروپخش با هدف گذاری در تامین خواسته های مشتریان مطابق اصول اشاره شده موجبات رونق بیشتر کسب و کار مشتریان را فراهم آورده و دریافت نظرات ، طرح ها و انتقادات و پیشنهادات آن عزیزان و با ارج نهادن به دیدگاه ها و سلایق ، گامی موثر در توسعه و پیشرفت میهن را برداشته است.

امید می رود در راستای حمایت از تولید ملی در حد مقدورات و میسورات تامین کننده نیازها بوده باشیم.

 

 

مدیرعامل