info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳

پیام مدیر عامل

مشتـریـان گــرامـی ، بـازدیدکننـدگــان محتـرم

سپـاس خـداوند را کـه توفیق خدمت به جامعه و خصوصـا صنعت غـرورآفرین دارویـی را برای مـدیریت و همکـاران شـرکت شیمی دارویـی داروپخش را فـراهم آورده است ، کـه این امــر عبـادتی بس بــزرگ به درگـاه ایزد متعال و یقین است توشـه ای بس افتخـار آمیــز بـرای ارائــه در روز پسین خــواهـد بـود. ایـن  شـرکت خـود را متعهد مـی داند تا بـا تلـاشی وافــر و مستـمر در ارتقاء کیفیت تــولیدات خــود کـه بصـورت مــواد اولیه موثره ، مواد نیمه سـاخته و با همراهـی در تولید محصولات دارویی مطابق اصول جهانی (GMP) متضمن آحاد جامعه باشد . کادری مجرب و متخصص انتخاب شده از بهترین ها در ایـن شـرکت گـرد هــم  آمده اند تا با ارائه کیفی غرور آفرین امکان صادرات بعضی محصولات را به شرکت های صاحب نام دنیا فراهم آورند . این مهم بر گرفته و بهره جسته از دانش های فنی و تکنولوژی نوین جهانی مطابق با استانداردهای بین المللی و فارماکوپه های جهانی می باشد.شرکت شیمـی دارویــی داروپخـش با هـــدف گـــذاری در  تـامین خواسته های مشتریان مطابق اصول اشاره شده موجبات رونق بیشتر کسب و کــار مشتریان را فراهـم آورده و دریـافت نظرات ، طــرح هــا و انتقادات و  پیشنهادات آن عزیزان و با ارج نهادن به دیدگاه ها و سلایق گامی موثر در توسعه و پیشرفت میهن را برداشته است.امید می رود در راستـای اقتصاد مقـاومتی در حد مقدورات و میسورات تامین کننده نیاز ها بوده باشیم .

 

دکتـر عـاصـم عبـدالـه پـور - مدیر عامل