info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳
بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از خطوط تولید و تصفیه خانه شرکت شیمی دارویی داروپخش

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه شهید بهشتی با حضور مدیر عامل محترم شرکت شیمی دارویی داروپخش از خطوط تولید و تصفصه خانه شرکت در تاریخ  سی ام اردیبهشت ماه 96 بازدید کردند