info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳
گواهینامه ها و جوایز

شرکت شیمی دارویی داروپخش هدف خود را دست یابی به بهترین کیفیت قرار داده تا بتواند علیرغم بودن یا نبودن گواهی نامه های بین المللی که اثبات کننده جایگاه هر شرکتی و کیفیت محصول آن است با  ارئه بهترین کیفیت ممکن این امر را به اثبات رسانید که می توان بدون نظارت های خاص اما بهترین کیفیتها را تولید و عرضه نمود.شرکت شیمی دارویی داروپخش محصولات استراتژیک را به شرکتهای صاحب نام در نقاط مختلف دنیا از امریکای جنوبی ، هند و کشورهای همسایه صادر نموده و این موضوع به تنهایی گواهی دهنده کیفیت برتر این شرکت در بین رقبای بین المللی می باشد.

 ISO 17025

 

 2018

 

 Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 GMP CERTIFICATE

 

 2017

 

 Download

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 GMP CERTIFICATE

 

 

 March 2016

 

 Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TÜV NORD CERTIFICATE

 

2018

 

 Download

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ISO1004

 

2018

 

 Download

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر