info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳
حضور در هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

شرکت شیمی دارویی داروپخش در راستای ایجاد فضای رقابتی مناسب و فراهم آوردن امکان تبادل تجربیات موفق ، انتخاب و معرفی و قدردانی در حوزه مدیریت منابع انسانی در مسیر هشتمین جایزه تعالی منابع انسانی گام برداشته که دراین خصوص شرکت در سطح تقدیر نامه جایزه تعالی منابع انسانی می­باشد. ضمنا جهت ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی در شهریور ماه سال 1395میزبان ارزیابان انجمن مدیریت منابع انسانی ایران خواهد بود.شایان ذکر است این شرکت در سال 1394 به صورت آزمایشی در این جایزه شرکت نموده است که امتیاز خوبی نیز اخذ کرده است.

ارسال نظر